Pimm

 

Per 1 januari  2018 zijn de tarieven weer vastgesteld door de overheid (NZA). Iedere handeling heeft een wettelijke maximumprijs.

Klik hier voor de meest voorkomende  tarieven, zoals ze zijn vastgesteld door de NZA.

In hoeverre de orthodontische behandeling vergoed wordt hangt af van de aanvullende verzekering. Kijk goed de polisvoorwaarden na voordat met de behandeling begonnen wordt!

De facturatie van onze declaraties hebben wij uitbesteedt aan NETPOINT. Zij zullen  de nota's rechtstreeks declareren bij uw ziekenfonds voor zover dit mogelijk is. Mocht U de nota toch thuis ontvangen kunt u zelf de nota declaren bij het ziekenfonds. Vooral in het begin van het jaar kan dit wel eens voorkomen omdat mensen veranderen van ziekenfonds. Alvast excuses voor het ongemak.