Pimm

Het pand van Pimm

Guido Sampermans heeft zijn professionele activiteiten uitgebreid naar Oostenrijk.In Wenen heeft hij met twee partners een nieuwe orthodontische praktijk geopend, waar hij vooral In Office opleidingen in de orthodontie verzorgd.De verantwoordelijkheid voor de praktijk te Echt blijft in handen van  orthodontist Guido Sampermans, samen met orthodontist Natalie Schreurs,  waardoor de continuïteit en de kwaliteit gewaarborgd blijft. De dagelijkse orthodontische behandelingen worden uitgevoerd door Guido Sampermans, Natalie Schreurs en Michelle Thonissen, zij heeft haar orthodontische specialisatie aan de universiteit Nijmegen in 2015 afgesloten en versterkt het PIMM-team sinds maart 2016.Wij danken U voor het vertrouwen en blijven verder investeren in een prettige samenwerking. Voor vragen kunt U altijd terecht bij onze orthodontisten.

Met vriendelijke groet,

De Orthodontisten En het PIMM-TEAM

 


AANMELDEN MET VINGERSCAN

In onze praktijk kun je je aanmelden via een vingerscan. Dit maakt het afsprakenkaartje meebrengen overbodig. Je vinger heb je altijd bij je. Met deze vingerscan kun je je met je vinger aanmelden en identificeren bij binnenkomst.

Met het oog op je privacy wordt de afdruk NIET opgeslagen in ons systeem. Bij registratie wordt met behulp van diverse identificatiepunten een uniek nummer gegenereerd. Het is NIET mogeliljk dit nummer om te zetten in een visuele weergave van de afdruk.

Wanneer je je vinger op de scanner plaatst, verandert de kleur van het licht van blauw naar rood. De scan is dan klaar en je kunt "aanmelden in de wachtkamer" aangeven.

Aanmelden via de vingerscan is zeer zeker NIET VERPLICHT, je kunt je altijd aanmelden met je postcode/geboortedatum of bij Anja aan de balie.